Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor vedy a výskumu – Referát podpory výskumu

Ing. Eva Krištofová

  +421 2 575 10 220
  doktogrant@savba.sk

Adresa na písomnú komunikáciu:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor vedy a výskumu – Referát podpory výskumu

Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika


Contacts

  +421 2 575 10 220
  doktogrant@savba.sk

Slovak Academy of Sciences
Stefanikova 49
814 38 Bratislava

Links

Downloads