Výsledky hodnotenia žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v r. 2022Výsledky hodnotenia žiadostí v rámci výzvy v r. 2022


 

Kontakty

  +421 2 575 10 220
  doktogrant@savba.sk

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Odkazy

Na stiahnutie