Výsledky hodnotenia žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v r. 2022Výsledky hodnotenia žiadostí v rámci výzvy v r. 2022


 
APP0130 C
APP0131 C
APP0133 C
APP0134 C
APP0135 A
APP0136 C
APP0137 C
APP0138 A
APP0139 C
APP0140 A
APP0141 A
APP0142 C
APP0143 C
APP0144 C
APP0146 C
APP0147 C
APP0148 A
APP0149 C
APP0150 C
APP0151 C
APP0152 C
APP0153 C
APP0156 A
APP0157 C
APP0158 C
APP0159 C
APP0160 C
APP0162 A
APP0163 C
APP0164 A
APP0165 C
APP0166 C
APP0167 C
APP0168 A
APP0169 C
APP0170 A
APP0171 A
APP0173 C
APP0174 A
APP0175 A
APP0176 C
APP0177 C
APP0180 A
APP0181 C
APP0182 A
APP0183 C
APP0184 A
APP0185 C
APP0187 A
APP0188 C
APP0191 C
APP0192 C
APP0193 C
APP0194 A
APP0195 C
APP0196 C
APP0197 C
APP0198 A
APP0199 C
APP0201 A
APP0203 C
APP0205 A
APP0206 C
APP0207 A
APP0208 C
APP0209 C
APP0211 C
APP0213 A
APP0216 C
APP0217 C
APP0218 C
APP0219 A
APP0220 A
APP0221 C
APP0223 C
APP0224 C
APP0225 C
APP0226 C
APP0227 A
APP0228 C
APP0229 C
APP0230 C
APP0231 C
APP0232 C
APP0233 C
APP0234 A
APP0235 C
APP0236 C
APP0237 A
APP0238 C
APP0239 A
APP0241 C
APP0242 A
APP0243 C
APP0245 C

Kontakty

  +421 2 575 10 275
  doktogrant@savba.sk

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Odkazy

Na stiahnutie