Výsledky hodnotenia žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v r. 2019

APP0004 A
APP0005 C
APP0006 C
APP0007 A
APP0008 C
APP0011 A
APP0012 C
APP0013 C
APP0014 C
APP0015 C
APP0016 C
APP0017 A
APP0019 C
APP0020 A
APP0023 C
APP0024 A
APP0025 C
APP0026 A
APP0027 A
APP0029 A
APP0030 C
APP0031 A
APP0032 C
APP0033 C
APP0034 C
APP0035 A
APP0040 A
APP0042 C
APP0043 A
APP0044 A
APP0045 C
APP0046 A
APP0048 C
APP0049 A
APP0050 A
APP0054 A
APP0055 C
APP0056 C
APP0057 C
APP0058 C
APP0059 A
APP0060 C
APP0061 A
APP0062 C
APP0063 C
APP0064 C
APP0065 C
APP0066 C
APP0068 C
APP0070 B
APP0071 C
APP0072 C
APP0073 A
APP0075 A
APP0076 C
APP0077 C
APP0078 C
APP0080 A
APP0081 C
APP0084 C
APP0085 C
APP0086 C
APP0087 A
APP0088 A
APP0089 C
APP0090 C
APP0091 B
APP0093 C
APP0094 C
APP0095 C
APP0096 C
APP0097 C
APP0098 C
APP0099 C
APP0100 A
APP0103 C
APP0104 C
APP0106 A
APP0107 C
APP0108 C
APP0109 C
APP0110 C
APP0111 C
APP0112 C
APP0113 C
APP0114 C
APP0116 A
APP0117 A

Kontakty

  +421 2 575 10 220
  doktogrant@savba.sk

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Odkazy

Na stiahnutie