Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor vedy a výskumu – Referát podpory výskumu

Mgr. Veronika Baňkosová

  +421 2 575 10 275
     +421 2 575 10 220
  doktogrant@savba.sk

Adresa na písomnú komunikáciu:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor vedy a výskumu – Referát podpory výskumu

Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika


Kontakty

  +421 2 575 10 275
  doktogrant@savba.sk

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Odkazy

Na stiahnutie